Kontakt

OY BOTNIA BOLT AB
Bultvägen 10 - 12
64100 KRISTINESTAD
Tel. kontor 024 80 90 200
Fax kontor 020 79 69 220
Mail. info@botniabolt.fi

Försäljning Kristinesstad

TOMAS TOIVONEN
tomas.toivonen@botniabolt.fi
Avdelningschef
tel. 024 80 90 217

HENRIK LARSSON
henrik.larsson@botniabolt.fi
Försäljning
tel. 024 80 90 202

ROBERT LÄHTEENMÄKI
robert.lahteenmaki@botniabolt.fi
Försäljning
tel. 024 80 90 251

TOMAS MANGS
tomas.mangs@botniabolt.fi
Försäljning Machining/Forming
​tel. 024 80 90 265

SATU DAHLGREN
satu.dahlgren@botniabolt.fi
Försäljningsassistent
tel. 024 80 90 201

MARI STORÅS
mari.storas@botniabolt.fi
Försäljningsassistent
tel. 024 80 90 232

JANI KIRVESKANGAS
jani.kirveskangas@botniabolt.fi
Butiksansvarig
tel. 024 80 90 213

Försäljning Vasa

PAUL ROSENBLAD
paul.rosenblad@botniabolt.fi
Försäljare
tel. 024 80 90 226

Försäljning Jakobstad

MIKAEL WESTERLUND
mikael.westerlund@botniabolt.fi
Försäljning
024 80 90 218

Machining

KRISTIAN ENLUND
kristian.enlund@botniabolt.fi
konepaja@botniabolt.fi
Produktionschef - Machining
tel. 024 80 90 204
fax 020 79 69 221

Forming

TOBIAS GRANKULL
tobias.grankull@botniabolt.fi
Produktionschef - Forming
tel. 024 80 90 208
fax 020 79 69 221

Lager Kristinesstad

LISETTE LINDQVIST
lisette.lindqvist@botniabolt.fi
Lageransvarig
tel. 024 80 90 210

Ekonomi

TARJA NUMMELA
tarja.nummela@botniabolt.fi
Ekonomichef
tel. 024 80 90 203

Fakturering och reskontra

JOHANNA NAUKKARINEN
johanna.naukkarinen@botniabolt.fi
Ekonomiassistent
tel. 024 80 90 248

Inköp

PATRIK PEDERSEN
patrik.pedersen@botniabolt.fi
Inköpschef
tel. 024 80 90 225
fax 020 79 69 228

HELENA MARTENS-KARLSSON
helena.martenskarlsson@botniabolt.fi
Inköpare
tel. 024 80 90 219

Kvalitetschef
MIKAEL ERSFOLK
mikael.ersfolk@botniabolt.fi
tel. 024 80 90 252

It- och mediaansvarig
TOM HOXELL
tom.hoxell@botniabolt.fi
tel. 024 80 90 263

SWEBOLT AB
www.swebolt.se
info@swebolt.se
puh. +46 8 - 555 975 00
Skarprättarvägen 5
17677JÄRFÄLLA