Sekretessvillkor

Dataskyddsbeskrivning Botnia Bolt Oy Ab
Botnia Bolt värnar om att skydda dina personuppgifter och dina rättigheter. I denna beskrivning förklaras vilka uppgifter vi samlar in och hur dessa används.

Registeransvarig
Botnia Bolt Oy Ab
Bultvägen 10-12, 64100 Kristinestad

Kontaktperson
Johanna Naukkarinen
Puhelin: +358 (0)24 8090 248
johanna.naukkarinen@botniabolt.fi

Vilka personuppgifter samlar Botnia Bolt in
Vi lagrar endast de personuppgifter som behövs för att kunna hantera förfrågningar, offerter, beställningar och vid andra situationer där vi behöver ha en återkommande kontakt med dig som kund och leverantör.

Hur använder vi de insamlade uppgifterna
Vi använder dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter och avtalsförpliktelser. Som grund för hanteringen av dina uppgifter är kund-, leverantörs- eller avtalsförhållande eller annan lagstadgad rätt.

Dina uppgifter lämnas ut till myndigheter då det finns en rättslig skyldighet att göra detta. Uppgifterna kan också användas av andra bolag i koncernen.
Vi överför eller utlämnar inte uppgifter utanför EU-området.

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge de behövs enligt lag eller pågående kund-leverantörsrelation.

Förändringar eller felaktigheter i de personuppgifter som vi hanterar, rättas till så fort vi fått kännedom om detta från dig vars personuppgifter vi hanterar.

Hur skyddar Botnia Bolt dina uppgifter
Att skydda dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. För att förhindra förlust, missbruk obehörig åtkomst, röjande, ändring eller förstöring skyddas information med tekniska (ex. lösenord, brandmurar), organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder. Endast behörig personal med sekretessplikt kommer åt informationen.

Dina rättigheter
Du kan när som helst få ta del av dina personuppgifter som vi har registrerat, kontakta kontaktpersonen. Om det finns laglig grund kan insyn nekas (ex. om identitet inte kan styrkas).

Cookies (kakor)
På Botnia Bolts webbsidor används cookies för att samla in information om hur webbsidorna används. Du kan avaktivera funktionen i webbläsarens inställningar om du inte vill tillåta cookies.

Botnia Bolt 25.5.2018